Informatie voor verwijzers

Leven in je relatie is de praktijk van Willeke van Voorst-Mulder. Het aanbod bestaat uit relatietherapie en psychosociale therapie. Ook is zorg op afstand (online) een belangrijk onderdeel. De website richt zich vooral op stellen en echtparen, maar in de praktijk komen ook klanten voor individuele therapie. Daarom leg ik hier graag uit hoe ik werk en factureer.

Individuele psychosociale therapie

Ik werk systemisch, dat betekent dat bij individuele therapie een partner of belangrijke andere persoon van harte welkom is. De focus in het gesprek ligt echter op het individuele proces en de persoonlijke doelen die de klant heeft. De meegenomen persoon vertegenwoordigt het systeem en laat de wisselwerking tussen cliënt en systeem zien. Zo neemt de cliënt als het ware de thuisomgeving mee om meer inzicht te krijgen in de eigen problematiek en duurzame verandering te bewerkstelligen.

Relatietherapie

Bij relatietherapie ligt de focus volledig op de relatieproblematiek. Persoonlijke kwesties kunnen aan bod komen, maar in relatietherapie gaat het alleen om de wisselwerking tussen een stel of echtpaar. Wanneer er meer aandacht nodig is voor individuele problematiek, maak ik een losse afspraak. Ook al is de partner hierbij welkom, de focus is individueel.

Ik houd hier een zuivere scheiding in aan, zodat individuele therapie ook echt op het individu gericht is en ook als zodanig kan worden gedeclareerd. Voorafgaand aan elke afspraak is voor cliënt en hulpverlener duidelijk of het om een individueel gesprek of relatiegesprek gaat. En zo zal het gesprek dus ook gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Praktische informatie

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) en de RCBZ. Individuele therapie wordt daarom onder ‘alternatieve geneeswijzen’ bij sommige verzekeraars deels vergoed, relatietherapie in 2021 alleen bij CZ.

AGB code praktijk: 90068826
AGB code zorgverlener: 90109884
De NFG: registratienummer 9302
KvK: 60338008
RBCZ: Licentienummer 210040R