Klachten

heb je een klacht?

Heb je een klacht? Dan kun je in eerste instantie bij mij terecht. Maak gerust bij mij kenbaar waar je ontevreden over bent of wat je graag anders zou willen in de therapie of training die je bij mij volgt. Meestal lost een goed gesprek hierover het probleem al op!

Blijft je klacht hierna bestaan en komen we samen niet tot een voor jou bevredigende oplossing? Dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris.

 

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris zal je helpen met advies, het formuleren van je klacht en het zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris gaat het gesprek aan met jou en met mij als therapeut. In sommige gevallen volgt er een gesprek met alle partijen welke de klachtenfunctionaris begeleidt.

Binnen 6 weken wordt jouw klacht afgehandeld.

Leidt het gesprek met de klachtenfunctionaris niet tot een gepaste oplossing? Geef dit dan aan bij de klachtenfunctionaris zodat hij/ zij jou kan helpen met de begeleiding richting de geschilleninstantie.

Geschilleninstantie

Ook de geschilleninstantie is onafhankelijk. Deze beoordeelt of de klacht gegrond is. De instantie doet binnen zes maanden een uitspraak. Die uitspraak is bindend.

Ik ben aangesloten bij SoloPartners. Via hen hebben mijn cliënten toegang tot een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Zie stappenplan bij een klacht en de klachtenregeling.